Kopš biedrības dibināšanas tās pastāvēšana bijusi iespējama, pateicoties daudzu atbalstītāju praktiskai palīdzībai. Mūsu mērķu īstenošanai "Ģimenes Šūpulim" dāsns cilvēks uzdāvināja „Jaunpalejas”, cienījama vecuma lauku mājas. Atjaunošanas darbi lielākoties notikuši, organizējot brīvprātīgo talkas un atsevišķiem namdariem ziedojot savu darbu. Mūsu pasākumos jaunu atbalstītāju piesaistīšanai uzstājušies neskaitāmi Latvijā zināmi mūziķi, to darot bez atlīdzības. Arī organizatoriskie darbi biedrības nepārtrauktai darbībai tiek īstenoti ar brīvprātīgo darba grupas atbalstu. Paldies ikvienam, kurš kādā mērā veicinājis mājas dzīvībai atdzimšanu.

  • Ja mūsu biedrības mērķi ir tuvi un saistoši, arī Tu vari līdzdarboties biedrības darbā, ziedojot savu laiku, pieredzi, talantus:
  •  
  • • kā brīvprātīgais darba grupā, kas organizē gada notikumus;
  • • kā brīvprātīgais atsevišķa pasākuma norisē (mums nekad nav par daudz darba roku praktiskos sagatavošanās darbos pirms pasākumiem un to laikā);
  • • kā dalībnieks organizētajās gada talkās (priecājamies uzņemt arī mazākas pašu noorganizētas talkotāju grupas jebkurā jums izdevīgā laikā);
  • • kā dalībnieks labdarības koncertos (muzicējot, nodrošinot apskaņošanu vai kā citādi piedaloties priekšnesumu tapšanā);
  • • kā brīvprātīgā dūla vai vecmāte Patvēruma mājas grūtnieču atbalstīšanā (vai kādu citu profesionālu konsultāciju piedāvāšanā);
  • • kā brīvprātīgais skolotājs Patvēruma mājas meitenēm kāda konkrēta amata apgūšanā;
  • • kā namdaris mājas un apkārtnes labiekārtošanā.
  •  

Sazinies ar mums, rakstot uz .

Back to Top