Gadu aizvadot

8. Augusts, 2016

Sestdien, 6.augustā, kad daudzviet lija, norisinājās ikgadējie Dārza svētki, kurus šogad svinējām, priecājoties par mūsu biedrības dibinātāju - Rudītes Brūveres un Irēnas Bindemanes, skaistām dzīves jubilejām. Dārza svētki ir mūsu 1.janvāris, atskaites punkts, kad kopā atskatījāmies arī uz piedzīvoto.

Paldies tiem, kuri no lietus nebijās un ieradās "Jaunpalejās". Vietā, kur vairs neskatāmies uz sevi, bet caur sirdi.

Ģimenes Šūpuļa vārdā mums no sirds gribas pateikties mūsu atbalstītājiem. Gan tiem, ar kuriem ejam līdzās ik dienu, gan tiem, kuri snieguši atbalstu svētku tapšanā. 

Un tie ir - Zīmulis un Ota un personīgi Initai Baškevicai, maiznīcai Liepkalni un Ievai Zariņai, Uzņēmēju klubam "Vidzemei" un Gustam Balodim, Ievai Puriņai, Majaskukas.lv par jubilāru kūkām, Beverīnas novada pašvaldībai par pasākuma apskaņošanu, ZS Kaņepītes, z/s "Sauleskalni", Šalgūnu un Zilgalvju gimenēm, Betijai Vanagai, Liliānai Kaļeņikovai, Helēnai Stukmanei, Vinetai Konstantinovai, Viesturam Reķim, Rīgas Lutera Draudze, Amerikas Tirdzniecības palātas birojam, Ronald McDonald House Charities Latvija - personīgi Diānai Niedrai, Mārai Žeikarei ar ģimeni.

Paldies Mārai un Ievai par svētku atspoguļošanu fotogrāfijās, kuras apskatiet šeit>>.

Uz tikšanos svētkos 2017.gada pirmajā augusta sestdienā!

Back to Top