Ir ticība, cerība, mīlestība!

26. Marts, 2018

"Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība."                                           /Apustuļa Pāvila 1.vēstule Korintiešiem 13:13/

Sveiciens mūsu draugiem, atbalstītājiem un visiem, kuri ar savu laiku, enerģiju un labajām domām iesaistās Patvēruma mājas darbā, lai jaunajām māmiņām un mazuļiem būtu vieta un apstākļi, kur iegūt ticību dzīvībai, cerību tālākajai dzīvei un mīlestību pret sev vistuvākajiem!

Pēdējos sešus mēnešus mūsmājās uzturas četras māmiņas ar bērniem – viss notiek nepārtrauktā kustībā, vienas aizbrauc, citas jau tūlīt ierodas. Zvani ar palīdzības lūgumu atskan katru nedēļu. Jaunās sievietes meklē ne tikai vietu, kur patverties, bet cer aizmirst vilšanos, neuzticību un atbrīvoties no vainas un pamestības sajūtas. Un tomēr ne visām pietiek spēka un dūšas atstāt ierasto, kaut nelabvēlīgo vidi. 

Ar visiem pieejamiem un saviem personīgajiem resursiem šīm sievietēm Patvēruma mājā nodrošinām ģimeniskus apstākļus, atbalstu un iespējas aprūpēt savu bērnu, mācām rūpēties par savu veselību un labsajūtu, kā arī izglītoties tālākai dzīves gaitai, saņemot dažādu jomu profesionāļu palīdzību, ieskaitot palīdzību sakārtot sociālos un juridiskos jautājumus.

Šajā gadā ar sadarbības partneru atbalstu realizēsim divus izglītības projektus māmiņām “Izglītotas māmiņas – izglītotai Latvijai”, pievēršot mūsmājās sastapto sieviešu uzmanību izglītības nepieciešamībai, par ko savā vidē nav saņēmušas pietiekamu atbalstu no tuvinieku puses.

Biedrības vārdā pateicamies mūsu pastāvīgajiem atbalstītājiem, kas, noticot iespējai palīdzēt otram, uzticīgi ziedo regulāru summu, pievienojoties kampaņai “Viens no 500”. Tāpat sakām mīļu paldies visiem palīgiem, atbalstītājiem un ziedotājiem, kas visdažādākajos veidos ir ieinteresēti mūsu sabiedriskā labuma darbam.

Pavasaris "Jaunpalejās" pamazām sākas, sirsnīgus svētkus vēlot -
biedrības vadītāja Valda Reķe 

Back to Top