Mūsu biedrības aicinājums ir sociālās palīdzības projekts Patvēruma māja - vieta, kur pamestām, nepilngadīgām grūtniecēm un vientuļām, jaunām māmiņām brīdī, kad nepieciešams ģimenes šūpuļa siltums – rast emocionālu un praktisku atspērienu visai turpmākajai dzīvei.

Tās mērķis ir ne tikai dot patvērumu, bet arī dāvāt iespēju “mācīties dzīves skolā”, atbalsta personas vadībā, mācoties rūpes par zīdaini un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo – ēdiena gatavošanu, dārza kopšanu, naudas plānošanu u.c. ikdienišķas lietas, kuras paši esam apguvuši, apzināti nemācoties.

Kā izvērtēsim un izvēlēsimies, kurai meitenei/sievietei tiešām vajadzīga palīdzība?

Ņemot vērā meitenes dzīves apstākļus un ģimenes stāvokli (vai ir kādi radi, kuri tomēr varētu sniegt atbalstu), sarunu rezultātā un no sociālo dienestu pieejamās informācijas, vērtēsim katru situāciju individuāli. Nepatiesas informācijas gadījumā, lēmums var tikt mainīts.

Kādi būs uzņemšanas noteikumi vai ierobežojumi?

Ir izstrādāti uzņemšanas noteikumi/vadlīnijas, ar kurām katrai meitenei būs jāiepazīstas, parakstot vienošanos. Vecuma robežu nav, tomēr, ņemot vērā biedrības dibinātāju iepriekšējo pieredzi "Pakāpienos"* Raunā, Patvēruma mājas iedzīvotājas būs vecumā no 12 līdz 30 gadiem. Mēs neuzņemsim meitenes ar smagām atkarībām (narkomānija, alkoholisms utl.) un smagu psihisku slimību gadījumā (to ārstēšanai jāmeklē speciālas vietas). Sievietei būs jābūt gatavai iekļauties mājas saimē, pakļaujoties iekšējās kārtības noteikumiem (aizliegums smēķēt, alkohola u.c. vielu lietošana, zagšana). Būs jābūt vēlmei uzturēšanās laiku izmantot savā labā, mācoties sevis un tuvākā mīlestības praktisko izpausmi, mājas mātes vadībā iesaistoties savā un saimniecības apsaimniekošanā.

Kāds ir paredzētais uzturēšanās ilgums un kas to noteiks?

Uzturēšanās ilgums ĢŠ Patvēruma mājā ir noteikts 6 mēnešu garumā pilngadīgām meitenēm, t.i. līdz sagaidītais bērniņš sasniedzis sešu mēnešu vecumu. Ja jaunā māmiņa nav pilngadīga, tas varētu mainīties. Esam izvirzījuši mērķi palīdzēt meitenēm integrēties tālākā dzīvē, proti, noskaidrojot katras jaunās sievietes vēlmes un spējas, tiktu meklēta nākamā uzturēšanās vieta meiteņu patstāvības nostabilizēšanai: kāda audžu ģimene (laukos), dzīvoklis, ko izīrētu vairākas meitenes kopā, tiktu meklēti attāli radi, ar kuriem nodibināt/atjaunot saikni, kā arī izglītības iegūšanas veicināšana utl. Kontakti ar mūsu mājas mātēm saglabāsies arī pēc Patvēruma mājas atstāšanas – piesaiste, “mājas un radi” mūža garumā.

Patvēruma mājā ir tikai 6 vietas patvēruma meklētājām. Kas notiks ar citām sievietēm, kurām arī nepieciešams atbalsts?

Gada periodā plānojam pieņemt 12 sievietes tādā secībā, kādā viņas būs mūs atradušas un pieteikušās, pašas sazinoties ar mums, caur pašvaldībām, sociālajiem un bāriņtiesas darbiniekiem, internātskolu skolotājām, paziņām, vai atrodot informāciju tīmeklī. Atsevišķos gadījumos tām, kuras pieteiksies laikā, kad 6 vietas būs piepildītas, palīdzēsim ar konsultācijām un kontaktiem, iepazīstinot ar citām organizācijām vai ģimenēm, kuras būtu gatavas pieņemt savā paspārnē. Apzināmies, ka patvēruma nepieciešamība ir lielāka, kā mūsu iespējas to sniegt, tādēļ aicinām uz sadarbību, ņemot paraugu, un līdzīgu projektu radīšanu citos novados.

Kāds ir “Ģimenes Šūpuļa” praktiskās palīdzības apjoms?

Jumts virs galvas (atsevišķa istabiņa sev un bērniņam), apģērbs, vienkāršs, bet veselīgs uzturs (prasmes iegūšana to izaudzēt pašu ekoloģiski tīrā dārzā, pēc tam pagatavojot labu ēdienu), profesionāla aprūpe. Dažādu apmācību veidā piedāvāsim iespēju mācīties kaut ko radīt savām rokām, no kā būs iespēja nopelnīt sev ienākumus. Tā kā mūsu sociālā projekta uzturēšana rada izmaksas, kuras tiek segtas vienīgi no līdzi jūtošu cilvēku ziedojumiem, tad arī katras iemītnieces personīgie ienākumi (bāreņa pabalsts, bērna pabalsts u.c.) būs jāliek kopīgajā kasē – savai izdzīvošanai. Nav iespējams un attaisnojams lūgt citiem ziedojumus, tajā pašā laikā savus personīgos ienākumus izdot vien sev pašai par iekāroto. Kabatas naudu norunātā apmērā katra iemītniece varēs paturēt sev; tāpat katrai iekārtosim krājkontu, kurā nonāks daļa ikmēneša saņemtās pabalsta naudas. Palīdzēsim pieteikties šiem valsts noteiktajiem pabalstiem. Tāpat arī rosināsim pašām nopelnīt un iemācīties gudri ar iegūto saimniekot.

Ko mēs varam panākt ar šo patvēruma došanu pamestām grūtniecēm/jaunām māmiņām?

Tiks saglabāta dzīvība – par ko iestājas mūsu biedrība. Un jaunā meitene to varēs ne tikai sagaidīt mierā un drošībā, bet arī iemācīsies mīlēt gan sevi, gan arī bērniņu (atsevišķos gadījumos tiks meklēti piemēroti vecāki adopcijai). Caur saņemtajām rūpēm un patiesu ieinteresētību, jaunā sieviete kļūs pietiekoši stipra, lai būtu sociāli kompetenta pati veidot savu dzīvi un noteikt savas dzīves mērķus. Laiks Patvēruma mājā kalpos kā atspēriens turpmākajai dzīvei, atgūstot pamatu zem kājām un apgūstot visas nepieciešamās prasmes, kas ģimenes trūkuma dēļ bijušas svešas. Mēs ticam, ka piedzīvojot mīlestību darbībā, jaunā sieviete noticēs, ka var gribēt un varēt – izglītoties, strādāt, veidot veselīgu ģimeni, uzturēt stabilas attiecības, spēt uzticēties un uzticēt. Ka, neskatoties ne uz ko, viņas sagaidītais bērniņš kādam ir svarīgs.

*Četru gadu pieredze  misijas "Pakāpieni" mājā Raunā Irēnai Bindemanei un Rudītei Brūverei (Rudīte tur ieradās katru nedēļu un veica visu veidu vecmātes aprūpes pakalpojumus pamestām grūtniecēm un jaunajām māmiņām) ļāvuši pieredzēt, cik daudz var panākt, šādā veidā dzīvojot un strādājot ar jaunām sievietēm, kuras pieņem šo atbalstu.

Kontaktinformācija | | 26548496

Back to Top