​Tikai viena iespēja, ko varam savam bērnam dot – PieDzimt. Un tikai vienreiz.

Otras iespējas nav, jo aborta lēmuma sekas ir neatgriezeniskas.

Pirmais solis, kas jāveic sabiedrības labā, lai vairotu piedzimušo bērniņu skaitu mūsu valstī, tiek īstenots, kampaņas “Par dzīvību” ietvaros, mainot likumdošanu. Otrais solis ir rīcība reālā situācijā – ko darīt tālāk, kad pieņemts lēmums bērniņu laist pasaulē – kur iet un kā dzīvot? Kur ir konkrētais valsts un sabiedrības atbalsts? Jo Dzīvība ir Tagad. Lēmums ir jāpieņem tagad, tas nogaidīt nevar. Dzīvībai jādzīvo tagad.

Cik daudzi no mums ir informēti par reālajām mūsu valstī pieejamajām alternatīvām abortam, dzīvošanas iespējām – patvēruma mājām, audžu ģimenēm? Kuri ir tie, kas gatavi paši tādas iespējas radīt – dot patvērumu dzīvībai? Ar informēšanu par aborta patieso būtību, tā norisi un sekām mēs, iespējams, pat panākam to, ka jaunā sieviete atsakās no aborta. Bieži viņa vēl ir tikai meitene, viņai nav atbalstošas ģimenes, pati augusi bez mātes gādības, kurp lai viņa iet ar savu bērnu zem sirds? Kur lai viņa dzīvo un no kā?

Šīs jaunās sievietes – bez atbalsta palikušās grūtnieces – arī ir mūsu, biedrības “Ģimenes Šūpulis”, rūpests un fokuss. Ģimene ir sabiedrības pamats, taču gadās, ka ģimene ir nepilnīga, un tad šajos pamatos trūkst svarīgu atbalsta punktu. Biedrībā “Ģimenes Šūpulis” apvienojušies cilvēki, kurus vieno kopīga vīzija un vērtības, kuri ziedo savu laiku un līdzekļus, liekot šos iztrūkstošos pamatus. Ir jāsaprot, ka tieši mēs – cilvēki, kuri nākuši no stiprām ģimenēm, no mīlestības vides, varam šo mīlestību dot tālāk, ziedojot savus līdzekļus un resursus tiem, kuri to nav saņēmuši un ar savu mīlestību darbībā motivēt šīs sievietes ne tikai bērniņu dzemdēt, bet arī par to tālāk rūpēties. Mēs rosinām cilvēkus iziet no savas šūniņas, komforta zonas un ieraudzīt situācijas, ar kurām ikdienā daudzi nesaskaras – bet kurās iespējams sniegt savu atbalstu.

Biedrības vadītāja -

Rudīte Brūvere

 

MŪSU BIEDRĪBAS PAMATVĒRTĪBAS:

• praktiskā veidā iestāties par dzīvību, sniedzot patvērumu jaunietēm gaidībās (tostarp nepilngadīgām), kuras ir bez atbalsta no tuvinieku puses, pastāvīgas dzīvesvietas, zināšanām un nereti izpratnes par ģimeni;

• topošo vecāku izglītošanu un sagatavošanu, veicinot dabisku dzemdību atdzimšanu Latvijā, jo ticam, ka caur ienākšanu šajā pasaulē tiek likts pirmais stūrakmens cilvēka turpmākajai dzīves gaitai un veselības rādītājiem;

• topošo vecmāšu atbalstīšanu, kuras vēlas nostiprināt ārpusstacionāra dzemdību prakses specifiskās zināšanas un iemaņas.

Back to Top