Biedrība "Ģimenes Šūpulis" dibināta 2003.gada 24.septembrī ar trīs darbības mērķiem - patvērums, dzimšana un izglītība.

Tās dibinātājas - Irēna Bindemane, diakone, (dzīves) māksliniece, skolotāja, divu pieaugušu bērnu mamma, un Rudīte Brūvere, sertificēta vecmāte, sociālā projekta "Ģimenes Šūpulis" aizsācēja, 8 pieaugušu bērnu mamma, iepazinās 1998.gadā. Toreiz Irēna bija mājas māte misijas "Pākapieni" mājā Raunā, kur Rudīte ieradās katru nedēļu, veicot vecmātes aprūpes pakalpojumus pamestajām grūtniecēm. 

 

Pieredze četru gadu laikā, saskaroties ar ļoti lielu, bez aprūpes palikušo bērnu un jauniešu skaitu, deva sapratni problēmas būtībā. Jaunās, bieži nepilngadīgās māmiņas meklē ligzdas siltumu, bet pašas nav saņēmušas dzīvei tik elementāros pamatus: vecāku pievēršanos, mīlestību un laiku. No neaprūpētiem bērniem izaug jauni pieaugušie, kuri nespēj uzņemties gādību un atbildību paši par savu dzīvi. Kuri reizē ir arī mūsu nākotnes veidotāji, tātad mūsu, sabiedrības, bērni.

Saredzot vajadzību iesākto darbu turpināt, sniedzot palīdzību bezpalīdzīgas aborta izvēles vietā, tika dibināta biedrība "Ģimenes Šūpulis". Lai kļūtu par patvērumu pamestām grūtniecēm, dabīgo dzemdību prakses vietu, izglītības un atbalsta centru jauniešiem, topošajiem vecākiem, primārās aprūpes darbiniekiem un vecmātēm. Ikvienam, lai mācītos un mācītu, klausītos un runātu, saņemtu padomu un arī to sniegtu, spēlētu, dziedātu un dejotu. Lai klusētu un ieklausītos savā sirdī, Dieva izteiktos čukstos tajā. 

Šo darbības mērķu īstenošanai, 2004.gadā kāds dāsns cilvēks uzdāvināja Kauguru pagasta „Jaunpalejas”, cienījama vecuma lauku mājas. Atjaunošanas darbiem noritot pamazām, 2009.gadā tika atklāta pirmā atjaunotā telpa - semināru telpa. Kļūstot par vietu, kur notikuši vairāki izglītojoši pasākumi jaunajām ģimenēm un māmiņām, kā arī vecmātēm un dūlām. 

 

2014.gada 10.februārī tika saņemts Veselības inspekcijas atzinums, ka telpas "Jaunpaleju" radību spārnā piemērotas plānotām mājdzemdībām, kļūstot pieejamas ikvienai ģimenei.

2015.gadā pabeigti 2.stāva jeb Patvēruma mājas izbūves darbi, "Jaunpalejām" atdzimstot par mājām dzīvībai, un jūnijā sniegts patvērums pirmajai meitenei. Par Patvēruma mājas vadītāju kļūst Valda Reķe kopā ar kolēģēm, mājas mātēm - Laimu Sirmo un Andu Zariņu. 

Kopš 2008.gada biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss - izglītības veicināšanai un labdarībai. 

Back to Top