Dārza svētki jubilejas gadā

Sestdiena, 11. Augusts 2018 16:00
Jaunpalejas, Kauguru pagasts, Beverīnas novads

Mīļie draugi, domubiedri, uzticīgie atbalstītāji un katrs viens!


Plānojot šo vasaru, lūdzam atzīmēt savos kalendāros augusta otro sestdienu, kad, karogus mastā velkot,

kopīgi svinēsim ikgadējos Dārza svētkus "Jaunpalejās"- mūsu Latvijas simtgadei un Ģimenes Šūpuļa 15 gadu jubilejai!

Laipni aicinām Jūs un Jums piederīgos uz kopīgu sadraudzību muzikālu apsveikumu pavadībā, atbalstītāju sarūpētiem labumiem labdarības tirdziņā un aktivitātēm mazākajiem viesiem.

Lūdzam līdzi paņemt mazu groziņu kopgaldam.

Fotogrāfiju autore - Sandra Lielmeža

Pasākuma kontaktpersona

Pasākuma norises vieta

Back to Top